API – co to jest?

API – definicja

API (Application Programming Interface) to zestaw reguł i protokołów, które umożliwiają komunikację między różnymi programami komputerowymi lub komponentami systemu informatycznego. API definiuje sposób, w jaki różne części oprogramowania mogą ze sobą współdziałać, umożliwiając jednej aplikacji korzystanie z funkcji lub usług udostępnianych przez inną aplikację lub system.

W skrócie, API pełni rolę interfejsu komunikacyjnego, który umożliwia programom wymianę danych i żądań, co pozwala na integrację różnych systemów, aplikacji lub usług. API może być publiczne lub prywatne, zależnie od tego, czy jest udostępniane publicznie dla wszystkich użytkowników, czy też jest ograniczone i dostępne tylko dla określonych zastosowań lub użytkowników.

Do czego służy API?

Integracja aplikacji

API umożliwia integrację różnych aplikacji, umożliwiając im wymianę danych i komunikację. Dzięki temu aplikacje mogą współpracować ze sobą, korzystać z funkcji lub usług udostępnianych przez inne aplikacje, co prowadzi do zwiększenia efektywności i funkcjonalności.

Rozszerzanie funkcjonalności

Dzięki API programiści mogą rozbudować funkcjonalność swoich aplikacji, korzystając z usług i funkcji udostępnianych przez inne platformy lub serwisy. Na przykład aplikacja e-commerce może wykorzystać API płatności, aby umożliwić klientom płatności kartą kredytową.

Tworzenie oprogramowania wieloplatformowego

API umożliwia tworzenie oprogramowania, które działa na różnych platformach i systemach operacyjnych. Dzięki temu programiści mogą tworzyć aplikacje, które są kompatybilne z różnymi urządzeniami i środowiskami.

Automatyzacja zadań

API pozwala na automatyzację wielu zadań poprzez programową interakcję między aplikacjami. Na przykład API social mediowych umożliwia automatyczne publikowanie treści na różnych platformach społecznościowych lub analizę danych dotyczących zaangażowania użytkowników.

Tworzenie usług internetowych

API umożliwia tworzenie usług internetowych, które są dostępne dla innych aplikacji poprzez sieć. Na przykład usługi płatności online, usługi mapowe, usługi przetwarzania danych itp.

Tworzenie aplikacji mobilnych

API jest również szeroko wykorzystywane do tworzenia aplikacji mobilnych, które korzystają z funkcji i usług dostępnych w chmurze lub na serwerach zdalnych. Na przykład aplikacje mobilne mogą korzystać z API geolokalizacji, płatności mobilnych, czy komunikacji z serwisami społecznościowymi.

Rodzaje API

Istnieje wiele różnych rodzajów API, które można klasyfikować na różne sposoby. Oto kilka najpopularniejszych kategorii:

1. Ze względu na styl architektoniczny:

 • API REST (Representational State Transfer): Popularny typ API, który wykorzystuje format JSON lub XML do przesyłania danych i opiera się na bezstanowych zasobach. Komunikacja odbywa się za pomocą standardowych metod HTTP (GET, POST, PUT, DELETE).
 • API SOAP (Simple Object Access Protocol): Starszy typ API, który wykorzystuje format XML do przesyłania danych i opiera się na wymianie wiadomości SOAP. Komunikacja jest bardziej złożona niż w przypadku API REST.
 • API RPC (Remote Procedure Call): Typ API, który umożliwia wywoływanie zdalnych procedur na innym serwerze. Komunikacja odbywa się zazwyczaj za pomocą protokołu binarnego.

2. Ze względu na sposób udostępniania:

 • API publiczne: Dostępne dla wszystkich programistów, którzy chcą z nich korzystać. Zazwyczaj są bezpłatne i wymagają jedynie rejestracji konta.
 • API prywatne: Dostępne tylko dla autoryzowanych użytkowników, takich jak pracownicy firmy lub partnerzy biznesowi. Mogą być płatne lub udostępniane na zasadzie licencjonowania.
 • API wewnętrzne: Stosowane wewnątrz organizacji do łączenia różnych systemów i aplikacji. Nie są dostępne dla użytkowników zewnętrznych.

3. Ze względu na zastosowanie:

 • API biznesowe: Umożliwiają dostęp do danych i funkcji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. zarządzanie klientami, zamówienia, płatności.
 • API społecznościowe: Umożliwiają integrację z platformami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Twitter, LinkedIn.
 • API mapowe i nawigacyjne: Umożliwiają dostęp do map, danych o ruchu drogowym i funkcji nawigacyjnych.
 • API płatnicze: Umożliwiają integrację z bramkami płatniczymi i systemami rozliczeniowymi.
 • API pogodowe: Umożliwiają dostęp do danych pogodowych z różnych źródeł.

4. Inne rodzaje API:

 • API RESTful: Podtyp API REST, który ściśle przestrzega zasad REST.
 • API mikroserwisowe: Stosowane w architekturze mikroserwisowej do komunikacji między małymi, niezależnymi usługami.
 • API oparte na chmurze: Dostępne za pośrednictwem platformy chmurowej, takiej jak Amazon Web Services (AWS) lub Microsoft Azure.

Przykłady zastosowania API w eCommerce

 • Sklepy internetowe: API umożliwiają integrację sklepów z systemami płatniczymi, magazynowymi, kurierskimi, porównywarkami cenowymi i platformami społecznościowymi.
 • Platformy marketplace: API umożliwiają sprzedawcom oferowanie swoich produktów na wielu platformach jednocześnie, a kupującym łatwe porównywanie cen i ofert.
 • Systemy rekomendacji produktów: API umożliwiają integrację sklepów z systemami rekomendacji produktów, które wykorzystują dane o zakupach i przeglądaniu stron, aby sugerować użytkownikom produkty, które mogą ich zainteresować.

API w Shopify i Shopify Plus

Rodzaje API Shopify:

 • Admin API:
  • Służy do zarządzania danymi sklepu, takimi jak produkty, klienci, zamówienia i dane finansowe.
  • Dostępne w wersjach Shopify REST API i GraphQL.
  • Wymaga uwierzytelnienia za pomocą dostępu sklepu.
 • Storefront API:
  • Umożliwia budowanie niestandardowych interfejsów sklepowych (headless commerce).
  • Dostępne w wersji GraphQL.
  • Publiczny – nie wymaga uwierzytelnienia, ale do niektórych funkcji potrzebne są odpowiednie uprawnienia sklepu.
 • Order Discount API, Product Discount API, Shipping Discount API:
  • Nowsze API służące do zarządzania rabatami i promocjami w sklepie.
  • Dostępne w wersji GraphQL.
  • Wymagają uwierzytelnienia za pomocą dostępu sklepu.
 • Partner API:
  • Umożliwia partnerom Shopify dostęp do danych swoich klientów korzystających z platformy.
  • Wymaga uwierzytelnienia za pomocą konta partnera.
Oceń post

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Treść wiadomości