Architektura mikroserwisów – co to?

Architektura mikroserwisów – definicja

Architektura mikroserwisów to podejście projektowe w informatyce, gdzie systemy aplikacyjne są rozbijane na mniejsze, niezależne od siebie i łatwiej zarządzalne komponenty zwane mikroserwisami. Każdy mikroserwis jest samodzielnym modułem, realizującym określoną funkcję bądź usługę, a interakcje pomiędzy nimi odbywają się poprzez interfejsy programistyczne (API). Taka architektura ma na celu zwiększenie elastyczności, skalowalności oraz ułatwienie utrzymania i rozwijania systemów informatycznych.

Korzyści z zastosowania mikroserwisów

 1. Elastyczność i skalowalność

Mikroserwisy są łatwe do skalowania, ponieważ można je dodawać lub usuwać w miarę potrzeb. Pozwala to na dostosowanie aplikacji do zmieniających się potrzeb biznesowych.

 1. Wzrost wydajności

Mikroserwisy mogą poprawić wydajność aplikacji, ponieważ każda usługa może być optymalizowana pod kątem konkretnego zadania.

 1. Zwiększenie niezawodności

Mikroserwisy mogą zwiększyć niezawodność aplikacji, ponieważ awaria jednej usługi nie powoduje awarii całej aplikacji.

 1. Ułatwienie rozwoju i utrzymania

Mikroserwisy ułatwiają rozwój i utrzymanie aplikacji, ponieważ każda usługa jest niezależna i może być rozwijana i utrzymana przez osobny zespół.

Typologie mikroserwisów

Istnieje wiele różnych typologii mikroserwisów, które dzielą je na kategorie w oparciu o różne kryteria. Oto kilka najpopularniejszych typologii:

Typy mikroserwisów według zakresu

Makro-mikroserwisy: Mikroserwisy o szerokim zakresie, które odpowiadają za wykonywanie złożonych funkcji.

Mikro-mikroserwisy: Mikroserwisy o wąskim zakresie, które odpowiadają za wykonywanie prostych funkcji.

Typy mikroserwisów według technologii

Mikroserwisy natywne: Mikroserwisy, które są pisane w języku programowania i wykorzystują technologie, które są przeznaczone do architektury mikroserwisowej.

Mikroserwisy nienatywne: Mikroserwisy, które są pisane w języku programowania i wykorzystują technologie, które nie są przeznaczone do architektury mikroserwisowej.

Typy mikroserwisów według interfejsu

Mikroserwisy RESTful: Mikroserwisy, które wykorzystują protokół REST do komunikacji między sobą.

Mikroserwisy SOAP: Mikroserwisy, które wykorzystują protokół SOAP do komunikacji między sobą.

Typy mikroserwisów według modelu zarządzania

Mikroserwisy zarządzane: Mikroserwisy, które są zarządzane przez centralną jednostkę organizacyjną.

Mikroserwisy niezdalne: Mikroserwisy, które są zarządzane przez niezależne jednostki organizacyjne.

Typy mikroserwisów według modelu wdrażania

Mikroserwisy wdrażane w chmurze: Mikroserwisy, które są wdrażane w chmurze obliczeniowej.

Mikroserwisy wdrażane lokalnie: Mikroserwisy, które są wdrażane lokalnie w infrastrukturze firmy.

Typy mikroserwisów według modelu rozwoju

Mikroserwisy rozwijane przez zespół monolityczny: Mikroserwisy, które są rozwijane przez jeden zespół programistów.

Mikroserwisy rozwijane przez zespoły autonomiczne: Mikroserwisy, które są rozwijane przez niezależne zespoły programistów.

Wady i zalety architektury mikroserwisów

WadyZalety
Skomplikowany deployment
Wdrożenie wielu mikroserwisów i ich koordynacja może być bardziej skomplikowane niż w tradycyjnej architekturze monolitycznej.
Skalowalność
Łatwość w skalowaniu poszczególnych mikroserwisów niezależnie od siebie, co pozwala na efektywne zarządzanie obciążeniem.
Złożoność zarządzania
Zarządzanie wieloma niezależnymi mikroserwisami wymaga odpowiednich narzędzi i procesów, co może być czasochłonne.
Niezależność
Każdy mikroserwis jest niezależny, co pozwala na rozwijanie, testowanie i wdrażanie zmian bez wpływu na resztę systemu.
Koszty związane z komunikacją
Komunikacja między mikroserwisami może generować dodatkowe koszty związane z przesyłaniem danych między usługami.
Technologiczna różnorodność
Mikroserwisy pozwalają na używanie różnych technologii dla różnych komponentów, co umożliwia dostosowanie do specyficznych wymagań.
Bezpieczeństwo
Zarządzanie bezpieczeństwem i autoryzacją w środowisku mikroserwisów może być bardziej wymagające niż w monolicie.
Łatwość wdrażania nowych funkcji
Dzięki niezależności mikroserwisów, wprowadzanie nowych funkcji i aktualizacji może być bardziej elastyczne.
Złożoność debugowania
Debugowanie i monitorowanie mikroserwisów może być bardziej skomplikowane niż w przypadku pojedynczej aplikacji monolitycznej.
Łatwiejsza skalowalność zespołów
Mikroserwisy pozwalają na pracę nad różnymi komponentami niezależnie, co ułatwia organizację zespołów i przyspiesza rozwój.
Zarządzanie transakcjami
Zarządzanie transakcjami rozproszonymi może być trudniejsze w architekturze mikroserwisowej.
Lepsza odporność na awarie
Awaria jednego mikroserwisu nie wpływa na pozostałe, co zwiększa odporność systemu na awarie.

Przykłady aplikacji, w których zastosowano mikroserwisy

Amazon Web Services (AWS)

AWS to platforma chmurowa, która oferuje szeroki zakres usług, w tym mikroserwisy. AWS jest wykorzystywany przez wiele dużych firm, takich jak Netflix, Spotify i Airbnb.

Netflix

Netflix to usługa streamingowa, która wykorzystuje mikroserwisy do obsługi zadań takich jak rekomendacje filmów, strumieniowanie wideo i zarządzanie płatnościami.

Spotify

Spotify to usługa streamingowa, która wykorzystuje mikroserwisy do obsługi zadań takich jak wyszukiwanie muzyki, odtwarzanie muzyki i zarządzanie subskrypcjami.

Airbnb

Airbnb to platforma do wynajmu krótkoterminowego, która wykorzystuje mikroserwisy do obsługi zadań takich jak wyszukiwanie ofert, rezerwacje i płatności.

LinkedIn

LinkedIn to sieć społecznościowa dla profesjonalistów, która wykorzystuje mikroserwisy do obsługi zadań takich jak profilowanie, wyszukiwanie kontaktów i wysyłanie wiadomości.


Czy Shopify stosuje technologie mikroserwisów?

Tak, Shopify Polska stosuje technologie mikroserwisów. Platforma Shopify jest podzielona na ponad 100 mikroserwisów, które są odpowiedzialne za różne funkcje, takie jak:

 • Zarządzanie produktami i zamówieniami
 • Obsługa płatności
 • Marketing
 • Logistyka
 • Bezpieczeństwo

Mikroserwisy w Shopify i Shopify Plus są pisane w różnych językach programowania, takich jak Java, Node.js i Python. Są one wdrażane w chmurze obliczeniowej AWS.

5/5 - (2 votes)

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Treść wiadomości