Design Sprint – czym jest? Zasady, zalety, zastosowanie

Czym jest Design Sprint? Jaka jest jego historia i etapy? Kiedy warto stosować metodykę Design Sprint? M.in. na te pytania odpowiadamy poniżej.

Czym jest Design Sprint?

Design Sprint jest procesem projektowym, który zazwyczaj trwa pięć dni. Został opracowany przez Google Ventures. Jego celem jest szybkie przejście od pomysłu do przetestowanego prototypu. Proces ten jest stosowany w celu szybkiego rozwiązania problemów projektowych oraz testowania pojawiających się nowych pomysłów.

Historia Design Sprintu

Historia Design Sprintu jest związana z Google Ventures (GV), kapitałową firmą inwestycyjną Google, która specjalizuje się w wspieraniu startupów technologicznych. Metodyka została opracowana przez Jake’a Knappa, który pracował jako designer w Google. 

Knapp dołączył do Google w 2007 roku, gdzie pracował nad różnymi projektami, w tym nad Google Hangouts i Google Search. Podczas pracy nad tymi projektami, Knapp zaczął eksperymentować z metodami, które pozwalałyby na szybkie prototypowanie i testowanie pomysłów. W 2012 roku Knapp dołączył do Google Ventures, gdzie kontynuował rozwijanie swojej metodyki. W GV, Knapp miał możliwość przetestowania i udoskonalenia Design Sprintu na szeroką skalę, pracując z wieloma startupami w różnych branżach.

Etapy Design Sprintu

Przebieg Design Sprintu związany jest z sześcioma głównymi punktami. Poniżej omawiamy etapy Design Sprintu, które obrazują również, jak przeprowadzić Design Sprint. 

1 → Zrozumienie (Understand):

Pierwszego dnia zespół koncentruje się na zrozumieniu problemu, który chcą rozwiązać. Analizują dostępne dane, rozmawiają z ekspertami oraz mapują cały problem.

2 → Definiowanie (Define):

Drugi dzień skupia się na zawężeniu zakresu i wybraniu konkretnego problemu, który będzie rozwiązany w trakcie sprintu. Zespół określa jasne cele i wybiera kluczowy obszar do pracy.

3 → Generowanie pomysłów (Diverge):

Trzeciego dnia zespół generuje jak najwięcej pomysłów na rozwiązania. Skupiają się na indywidualnym i grupowym burzy mózgów, aby stworzyć różnorodne koncepcje.

4 → Podejmowanie decyzji (Decide):

Czwartego dnia zespół ocenia różne pomysły i wybiera najlepsze z nich. Następnie tworzą szczegółowy plan prototypu, który będzie budowany.

5 → Prototypowanie (Prototype):

Piąty dzień poświęcony jest na stworzenie prototypu. Prototyp jest szybkim i uproszczonym modelem wybranego rozwiązania, który ma na celu pokazanie kluczowych funkcji i założeń.

6 → Testowanie (Validate):

Szósty dzień (często jednak piąty i szósty dzień łączą się w jeden) to testowanie prototypu z rzeczywistymi użytkownikami. Zespół zbiera feedback, aby zrozumieć, jak rozwiązanie sprawdza się w praktyce i jakie poprawki są potrzebne.

Zalety Design Sprintu

Zalety Design Sprintu to przede wszystkim:

  • Szybkość: Proces jest zaprojektowany tak, aby w ciągu jednego tygodnia przejść od problemu do przetestowanego rozwiązania.
  • Efektywność: Skoncentrowana praca zespołu pozwala na szybkie tworzenie i testowanie nowych pomysłów.
  • Obniżenie ryzyka: Testowanie prototypu na wczesnym etapie pozwala zidentyfikować potencjalne problemy przed pełnym wdrożeniem.
  • Kreatywność: Proces sprzyja generowaniu innowacyjnych rozwiązań poprzez intensywne sesje burzy mózgów i prototypowania.

Zastosowanie Design Sprintu

Kiedy warto stosować metodykę Design Sprint? By odpowiedzieć sobie na to pytanie, warto pokrótce omówić zastosowanie Design Systemu. 

1. Rozwiązywanie problemów projektowych: kiedy zespół stoi przed skomplikowanym wyzwaniem, które wymaga interdyscyplinarnej współpracy i kreatywnego podejścia.

2. Innowacje produktowe: gdy firma chce wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę i musi szybko przejść od pomysłu do wstępnego prototypu.

3. Poprawa istniejącego produktu: jeśli istniejący produkt nie spełnia oczekiwań użytkowników lub istnieje potrzeba wprowadzenia istotnych usprawnień.

4. Start nowych projektów: przy rozpoczęciu nowego projektu, aby szybko wypracować podstawową koncepcję i kierunek działania.

5. Szybkie testowanie hipotez: gdy konieczne jest szybkie przetestowanie hipotezy dotyczącej funkcji, usługi lub strategii rynkowej przed pełnym wdrożeniem.

6. Zwiększenie zaangażowania zespołu: Design Sprint angażuje cały zespół w intensywny proces twórczy, co może zwiększyć motywację i współpracę wewnątrz zespołu.

7. Kiedy potrzebny jest szybki feedback: gdy ważne jest uzyskanie szybkiego feedbacku od użytkowników końcowych lub interesariuszy w celu dostosowania kierunku projektu.

8. Przy wprowadzaniu dużych zmian: gdy firma przechodzi przez proces restrukturyzacji, zmiany strategii czy przejęcia i potrzebuje szybko dostosować produkty lub usługi do nowych warunków.

9. Gdy budżet i zasoby są ograniczone: Design Sprint pozwala na efektywne wykorzystanie ograniczonych zasobów czasowych i finansowych przez szybkie przejście od pomysłu do wstępnych wyników.

10. Validacja pomysłów z minimalnym ryzykiem: testowanie prototypów w krótkim czasie pozwala na minimalizację ryzyka inwestycji w pełne rozwinięcie pomysłów, które mogłyby się nie sprawdzić.

Design Sprint w programowaniu

Design Sprint w programowaniu jest powszechnie wykorzystywany w grupach projektowych przy okazji projektów wdrożeniowych eCommerce (zdarza się również, że wykorzystywany jest również w momencie poprzedzającym rozpoczęcie projektu, gdy osoby decyzyjne stoją przed wyborem SaaS vs Open Source czy tego w jaki sposób ma wyglądać obsługa sklepu internetowego). 

Design Sprint  w IT wykorzystywany jest np. w sytuacji gdy zespół deweloperski napotyka na problemy w sprintach, czy wtedy, gdy pojawiają się nowe potrzeby projektowe, które wymagają szerszej analizy i znalezienia rozwiązania wdrożeniowego. 

Oceń post

    Imię i nazwisko

    Adres e-mail

    Treść wiadomości