Design Thinking – co to jest?

Design Thinking – definicja

Design Thinking to podejście do rozwiązywania problemów i tworzenia innowacji, które kładzie nacisk na zrozumienie potrzeb użytkowników, generowanie kreatywnych rozwiązań oraz iteracyjne testowanie i dostosowywanie propozycji na podstawie uzyskanych informacji zwrotnych. Jest to proces, który łączy elementy myślenia projektowego, biznesowego i ludzkiego, aby stworzyć produkty, usługi lub doświadczenia, które są użytkowe, atrakcyjne i skuteczne.

Geneza metodologii Design Thinking

Geneza metodologii Design Thinking sięga korzeni w pracy pionierów w dziedzinach projektowania i biznesu, którzy pod koniec XX wieku zaczęli dostrzegać potrzebę podejścia, które integruje procesy twórcze, analizę biznesową i zrozumienie potrzeb użytkowników.

Początki Design Thinking można wiązać z pracami takich osób jak Peter Rowe, który w latach 80. i 90. XX wieku rozwinął koncepcję “myślenia projektowego” (ang. design thinking) w kontekście architektury i planowania miejskiego. Rowe kładł nacisk na proces myślenia projektowego, który wykraczał poza tradycyjne metody projektowania i obejmował interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów.

Kolejnym ważnym krokiem było wprowadzenie koncepcji Design Thinking w środowisku biznesowym przez firmę IDEO, która od lat 90. XX wieku wykorzystywała teorię i praktykę myślenia projektowego do tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Założyciel IDEO, David Kelley, odegrał kluczową rolę w promowaniu Design Thinking jako narzędzia do innowacji biznesowej.

W późniejszych latach Design Thinking stał się coraz bardziej popularny w środowisku biznesowym i akademickim, a jego wpływ na procesy projektowe i innowacyjne był coraz bardziej widoczny. Firmy takie jak Apple, IBM czy Samsung zaczęły aktywnie wykorzystywać metodologię Design Thinking do tworzenia swoich produktów.

Dzisiaj Design Thinking jest szeroko stosowanym podejściem do rozwiązywania problemów i tworzenia innowacji we wszystkich dziedzinach życia, od biznesu i edukacji po służbę zdrowia i rozwój społeczny. Metodologia ta podkreśla znaczenie empatii, kreatywności i iteracyjnego procesu projektowego, aby generować rozwiązania, które naprawdę spełniają potrzeby użytkowników oraz odpowiadają na zmieniające się warunki rynkowe i społeczne.

Etapy Design Thinking

Design Thinking to iteracyjny i nieliniowy proces, który składa się z kilku etapów. Chociaż kolejność etapów może się nieznacznie różnić w zależności od metodyki, ogólnie przyjmuje się pięć głównych faz:

1. Empatia (Empathize):

 • Cel: Głębokie zrozumienie potrzeb, problemów i motywacji użytkowników.
 • Działania: W tej fazie przeprowadza się badania użytkowników, takie jak wywiady, obserwacje i testy użyteczności. Celem jest uzyskanie empatii wobec użytkowników i wczucia się w ich sytuację.

2. Definiowanie problemu (Define):

 • Cel: Zdefiniowanie kluczowego problemu lub wyzwania, które należy rozwiązać na podstawie wiedzy zdobytej w fazie empatii.
 • Działania: W tej fazie syntetyzuje się uzyskane informacje i formułuje się jednoznaczne pytanie projektowe. Pytanie powinno być ukierunkowane na użytkownika i koncentrować się na jego potrzebach.

3. Generowanie pomysłów (Ideate):

 • Cel: Wytwarzanie dużej liczby kreatywnych rozwiązań zidentyfikowanego problemu.
 • Działania: W tej fazie stosuje się techniki burzy mózgów, myślenia lateralnego i innych narzędzi do generowania jak największej ilości pomysłów. Ważne jest, aby wstrzymać się z oceną pomysłów na tym etapie.

4. Prototypowanie (Prototype):

 • Cel: Stworzenie prostych, szybkich wersji rozwiązań w celu przetestowania ich z użytkownikami.
 • Działania: W tej fazie tworzy się prototypy, które mogą być wykonane z papieru, tektury, lub prostych programów komputerowych. Prototypy służą do wizualizacji pomysłów i uzyskania informacji zwrotnej od użytkowników.

5. Testowanie (Test):

 • Cel: Zbieranie informacji zwrotnej od użytkowników na temat prototypów i udoskonalanie rozwiązań.
 • Działania: W tej fazie przeprowadza się testy z użytkownikami, aby zobaczyć, jak reagują na prototypy i uzyskać ich opinie. Na podstawie zebranych informacji prototypy są iteracyjnie udoskonalane.

Kto powinien korzystać z Design Thinking?

Design Thinking to metodologia, która może być stosowana przez każdego, kto chce rozwiązywać problemy w sposób kreatywny i efektywny. Szczególnie polecana jest osobom i zespołom pracującym w następujących obszarach:

1. Projektanci:

Design Thinking jest podstawą dla projektantów we wszystkich dziedzinach, takich jak projektowanie graficzne, projektowanie UX, projektowanie przemysłowe i projektowanie usług. Pozwala im to na tworzenie rozwiązań, które są bardziej empatyczne, użyteczne i innowacyjne.

2. Przedsiębiorcy:

Przedsiębiorcy mogą wykorzystać Design Thinking do generowania nowych pomysłów na biznes, rozwijania nowych produktów i usług oraz poprawy istniejących modeli biznesowych. Pomaga im to w tworzeniu rozwiązań, które spełniają rzeczywiste potrzeby klientów i zapewniają przewagę konkurencyjną.

3. Menedżerowie:

Menedżerowie mogą stosować Design Thinking do rozwiązywania złożonych problemów w swoich organizacjach, podejmowania lepszych decyzji i inspirowania innowacji. Pomaga im to w tworzeniu bardziej efektywnych zespołów, budowaniu lepszej kultury organizacyjnej i osiąganiu lepszych wyników.

4. Edukatorzy:

Edukatorzy mogą wykorzystać Design Thinking do tworzenia bardziej angażujących i efektywnych programów nauczania, uczenia uczniów rozwiązywania problemów i rozwijania umiejętności kreatywnego myślenia. Pomaga im to w stworzeniu bardziej inspirującego środowiska edukacyjnego, które lepiej przygotowuje uczniów do wyzwań XXI wieku.

5. Działacze społeczni:

Działacze społeczni mogą stosować Design Thinking do identyfikowania problemów społecznych, opracowywania innowacyjnych rozwiązań i budowania lepszej przyszłości dla swoich społeczności. Pomaga im to w tworzeniu bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata.

Zastosowanie Design Thinking w Shopify

Design Thinking może być wykorzystywane w kontekście platformy Shopify (Shopify Polska) w celu doskonalenia doświadczenia klienta, tworzenia innowacyjnych rozwiązań e-commerce oraz rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem sklepu online. Oto kilka sposobów, w jakie Design Thinking może być zastosowane w kontekście Shopify i Shopify Plus:

 1. Badanie potrzeb klientów

Przed założeniem sklepu lub wprowadzeniem nowych produktów należy przeprowadzić badania mające na celu zrozumienie potrzeb i oczekiwań potencjalnych klientów. Można wykorzystać techniki Design Thinking, takie jak wywiady z użytkownikami, obserwacje oraz mapowanie ścieżek klientów, aby lepiej zrozumieć ich zachowania i preferencje zakupowe.

 1. Projektowanie doświadczenia użytkownika

Korzystając z zasad Design Thinking, można projektować interfejsy sklepów internetowych, procesy zakupowe i inne elementy doświadczenia klienta w sposób, który jest intuicyjny, atrakcyjny i użyteczny dla użytkowników. Iteracyjne testowanie prototypów pozwoli na szybką identyfikację potencjalnych problemów i dostosowanie rozwiązań do rzeczywistych potrzeb klientów.

 1. Rozwijanie nowych produktów i ofert

Design Thinking może być stosowane do generowania pomysłów na nowe produkty, usługi i oferty promocyjne. Poprzez zbieranie pomysłów od zespołu, klientów i innych interesariuszy oraz eksperymentowanie z różnymi koncepcjami, można stworzyć innowacyjne rozwiązania, które przyciągną uwagę klientów i wyróżnią się na tle konkurencji.

 1. Rozwiązywanie problemów związanych z konwersją

Design Thinking może być wykorzystywane do identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z niską konwersją, porzucaniem koszyków zakupowych oraz innymi wyzwaniami związanymi z sprzedażą online. Analiza danych, obserwacje zachowań użytkowników oraz testowanie różnych rozwiązań pozwoli na skuteczne poprawienie efektywności sklepu i zwiększenie sprzedaży.

 1. Kontynuowanie doskonalenia

Proces Design Thinking nie kończy się po uruchomieniu sklepu. Regularne zbieranie opinii klientów, analiza danych sprzedażowych oraz eksperymentowanie z różnymi strategiami marketingowymi i rozwiązaniami technologicznymi pozwoli na ciągłe doskonalenie sklepu i dostosowywanie go do zmieniających się potrzeb klientów i warunków rynkowych.

Oceń post

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Treść wiadomości