ERP – co to jest?

ERP – definicja

ERP (Enterprise Resource Planning) to systemy informatyczne, które integrują różnorodne procesy biznesowe i operacyjne w organizacjach, umożliwiając efektywne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. ERP obejmuje szeroki zakres funkcji, w tym zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, produkcją, sprzedażą, magazynem, zaopatrzeniem, usługami oraz innymi kluczowymi obszarami działalności firmy.

Główne cechy systemów ERP:

 1. Integracja danych i procesów: ERP integruje dane z różnych działów organizacji, zapewniając jednolite i spójne źródło informacji. Dzięki temu możliwe jest eliminowanie duplikacji danych i usprawnienie przepływu informacji w firmie.
 2. Automatyzacja procesów: Systemy ERP automatyzują wiele rutynowych zadań, takich jak księgowość, zarządzanie zapasami, przetwarzanie zamówień czy zarządzanie płacami, co pozwala na zwiększenie efektywności i redukcję błędów.
 3. Modułowość: ERP składa się z różnych modułów, z których każdy odpowiada za specyficzne obszary działalności firmy (np. finanse, HR, CRM, produkcja). Moduły te mogą być wdrażane i używane niezależnie lub jako zintegrowany system.
 4. Centralna baza danych: ERP działa na jednej centralnej bazie danych, która zapewnia dostęp do aktualnych i spójnych informacji dla wszystkich działów firmy.
 5. Raportowanie i analityka: Systemy ERP oferują zaawansowane narzędzia raportowania i analityki, które umożliwiają śledzenie wyników, analizę trendów i podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.

Historia systemów ERP

Historia systemów ERP (Enterprise Resource Planning) sięga lat 60. i 70. XX wieku, kiedy to przedsiębiorstwa zaczęły stosować technologie komputerowe do zarządzania swoimi operacjami. Pierwsze systemy były znane jako MRP (Material Requirements Planning), koncentrujące się głównie na zarządzaniu zapasami i produkcją. MRP pomagał firmom w planowaniu materiałów potrzebnych do produkcji, optymalizacji zapasów i redukcji kosztów związanych z nadmiernym magazynowaniem.

W latach 80. systemy MRP ewoluowały do MRP II (Manufacturing Resource Planning). Nowa generacja systemów obejmowała nie tylko zarządzanie zapasami i produkcją, ale także integrację funkcji finansowych, sprzedażowych i planowania zakładów produkcyjnych. MRP II wprowadził bardziej kompleksowe podejście do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, co umożliwiło lepszą koordynację i kontrolę nad całością procesów produkcyjnych.

W latach 90. nastąpiła dalsza ewolucja systemów MRP II, prowadząca do powstania nowoczesnych systemów ERP. ERP integrował wszystkie główne procesy biznesowe, w tym finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż, marketing, zarządzanie relacjami z klientami (CRM) oraz zarządzanie łańcuchem dostaw. W tym okresie pojawiły się pierwsze komercyjne systemy ERP oferowane przez firmy takie jak SAP, Oracle i Microsoft, które zyskały popularność wśród dużych przedsiębiorstw dążących do optymalizacji swoich operacji biznesowych.

W XXI wieku systemy ERP zaczęły korzystać z technologii internetowych i chmurowych, co umożliwiło łatwiejszy dostęp, elastyczność i skalowalność. Nowoczesne rozwiązania ERP są dostępne zarówno w modelu on-premise (instalowane na lokalnych serwerach), jak i w modelu cloud (dostępne jako usługi online). Rozwój technologii mobilnych, Big Data, analityki predykcyjnej i sztucznej inteligencji wpłynął na dalsze doskonalenie systemów ERP, które teraz oferują zaawansowane narzędzia analityczne, raportowanie w czasie rzeczywistym oraz możliwość integracji z innymi systemami i aplikacjami.

Współczesne systemy ERP są kluczowymi narzędziami wspierającymi zarządzanie przedsiębiorstwami w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym. Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii, systemy te stają się coraz bardziej zaawansowane i elastyczne, umożliwiając firmom lepsze planowanie, zarządzanie i optymalizację swoich zasobów i procesów.

Jak działają systemy ERP?

Systemy ERP działają w oparciu o bazę danych, która gromadzi informacje ze wszystkich zintegrowanych modułów.

Dane są wprowadzane ręcznie lub automatycznie poprzez integrację z innymi systemami, takimi jak terminale magazynowe, skanery kodów kreskowych, maszyny produkcyjne i systemy CRM.

System ERP przetwarza dane i generuje raporty, analizy i pulpit nawigacyjny, które zapewniają użytkownikom dostęp do potrzebnych im informacji.

Zalety systemów ERP

 • Zwiększona efektywność: Automatyzacja i integracja procesów biznesowych prowadzi do większej efektywności operacyjnej.
 • Lepsza kontrola i planowanie: Centralizacja danych pozwala na lepszą kontrolę nad zasobami i lepsze planowanie działań biznesowych.
 • Zwiększona przejrzystość: ERP zapewnia pełny wgląd w działalność firmy, co ułatwia monitorowanie i kontrolę operacji.
 • Lepsza obsługa klienta: Zintegrowane systemy pozwalają na szybsze i bardziej precyzyjne przetwarzanie zamówień oraz lepsze zarządzanie relacjami z klientami.
 • Skalowalność: Systemy ERP mogą być dostosowywane i rozbudowywane w miarę rozwoju firmy, co umożliwia skalowanie operacji bez konieczności zmiany systemu.

Koszt wdrożenia systemu ERP

Koszt wdrożenia systemu ERP jest kwestią indywidualną i zależy od wielu czynników, takich jak:

1. Wielkość i złożoność firmy:

 • Firmy małe i średnie (MSP) zazwyczaj ponoszą niższe koszty niż duże przedsiębiorstwa.
 • Im więcej procesów biznesowych ma zostać zintegrowanych z systemem ERP, tym wyższy będzie koszt.

2. Wybór systemu ERP:

 • Ceny systemów ERP różnią się w zależności od dostawcy, funkcjonalności i licencjonowania.
 • Popularne systemy ERP dla dużych firm mogą kosztować setki tysięcy lub nawet miliony złotych.
 • Systemy ERP dla MSP mogą być dostępne już od kilku tysięcy złotych.

3. Zakres wdrożenia:

 • Pełne wdrożenie systemu ERP obejmuje instalację, konfigurację, migrację danych, szkolenia użytkowników i wsparcie posprzedażowe.
 • Możliwe jest również wdrożenie etapowe, obejmujące tylko wybrane moduły lub procesy biznesowe.

4. Dostosowania i integracje:

 • Jeśli system ERP wymaga dostosowania do specyficznych potrzeb firmy, może to generować dodatkowe koszty.
 • Integracja systemu ERP z innymi systemami, takimi jak CRM, księgowość, czy systemy magazynowe, również może wiązać się z dodatkowymi wydatkami.

5. Usługi wdrożeniowe:

 • Wdrożenie systemu ERP zazwyczaj wymaga zaangażowania konsultantów z doświadczeniem w danym systemie.
 • Koszt usług wdrożeniowych może się wahać w zależności od zakresu prac i doświadczenia konsultantów.

Orientacyjne ceny:

 • Małe firmy: od 10 000 do 50 000 zł
 • Średnie firmy: od 50 000 do 200 000 zł
 • Duże firmy: od 200 000 zł wzwyż

Integracje ERP z Shopify i Shopify Plus

Integracja ERP z Shopify zazwyczaj odbywa się poprzez wykorzystanie API (Application Programming Interface) obu systemów. Oto kluczowe kroki w procesie integracji:

 1. Wybór odpowiedniego ERP: Wybierz system ERP, który najlepiej odpowiada na potrzeby Twojej firmy i jest kompatybilny z Shopify. Popularne systemy ERP, które integrują się z Shopify, to m.in. NetSuite, SAP, Microsoft Dynamics, Odoo, i inne.
 2. Wykorzystanie API: Shopify posiada dobrze udokumentowane API (Shopify Rest Api oraz GraphQL), które pozwala na dostęp do danych o produktach, zamówieniach, klientach, itp. Systemy ERP również oferują API do zarządzania różnymi zasobami firmy.
 3. Narzędzia integracyjne: Istnieją dedykowane narzędzia i usługi integracyjne, takie jak Zapier, Celigo, Mulesoft, które mogą ułatwić połączenie Shopify z systemem ERP. Często są one wykorzystywane do budowy integracji bez konieczności zaawansowanego kodowania.
 4. Mapping danych: Proces integracji wymaga odpowiedniego mappingu danych, aby upewnić się, że informacje są prawidłowo przenoszone między systemami. Na przykład, pola dotyczące produktów, takie jak SKU, nazwa, cena, muszą być poprawnie skorelowane w obu systemach.
 5. Synchronizacja danych: Ustal, które dane mają być synchronizowane i jak często. Możliwe jest ustawienie synchronizacji w czasie rzeczywistym lub w określonych interwałach czasowych, w zależności od potrzeb firmy.
Oceń post

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Treść wiadomości