Interface użytkownika (UI) – co to?

User Interface (UI) – definicja

Interfejs użytkownika (UI) odnosi się do części systemu, aplikacji lub urządzenia, która umożliwia interakcję użytkownika z danym systemem. Jest to zestaw elementów graficznych, kontrolek, przycisków, ikon, układów i innych elementów, które użytkownik może widzieć i z którymi może wchodzić w interakcję podczas korzystania z danego produktu lub systemu. Celem interfejsu użytkownika jest ułatwienie użytkownikowi nawigacji, korzystania z funkcji oraz zapewnienie intuicyjnego i przyjaznego środowiska do wykonywania działań. W związku z tym, dobry interfejs użytkownika uwzględnia ergonomiczność, estetykę, prostotę obsługi oraz zrozumiałość dla użytkowników.

Zasady przyjaznego interfejsu graficznego

Przyjazny interfejs graficzny (UI) jest kluczowym elementem każdej aplikacji, strony internetowej czy produktu cyfrowego. Oto kilka zasad, które przyczyniają się do stworzenia przyjaznego interfejsu graficznego:

Prostota i intuicyjność

Interfejs powinien być prosty w obsłudze i intuicyjny dla użytkownika. Zrozumiałe i łatwe w nawigacji układy, przyciski oraz funkcje pomagają użytkownikowi w szybkim zrozumieniu, jak korzystać z aplikacji bez zbędnego wysiłku.

Konsystencja

Zachowanie spójności w całym interfejsie graficznym ma kluczowe znaczenie. To oznacza, że elementy interfejsu, takie jak przyciski, paski nawigacyjne czy ikony, powinny wyglądać i działać w podobny sposób na całej stronie lub w aplikacji.

Dostępność i czytelność

Tekst i informacje na interfejsie powinny być czytelne, łatwe do odczytania i odpowiednio skontrastowane względem tła. Ważne jest również zapewnienie czytelności dla osób z różnymi zdolnościami wzrokowymi.

Minimalizm

Unikanie nadmiernego zatłoczenia interfejsu informacjami czy elementami. Minimalistyczny design pozwala użytkownikowi na skupienie się na najważniejszych aspektach aplikacji bez zakłóceń.

Prawidłowa hierarchia i układ

Elementy interfejsu powinny być logicznie uporządkowane, tworząc hierarchię informacji i akcji. To ułatwia użytkownikowi znalezienie potrzebnych funkcji bez zbędnych poszukiwań.

Reaktywność i szybkość

Interfejs powinien być responsywny i szybko reagować na interakcje użytkownika. Brak opóźnień i płynność działania wpływają pozytywnie na doświadczenie użytkownika.

Wspieranie kontroli użytkownika

Dobra jakość interfejsu graficznego polega na umożliwieniu użytkownikowi kontroli nad aplikacją. Powinien mieć możliwość łatwego nawigowania, cofania się do poprzednich ekranów czy anulowania akcji.

Testowanie i iteracyjne doskonalenie

Regularne testowanie interfejsu z udziałem użytkowników pozwala zidentyfikować słabe punkty i błędy. Iteracyjne doskonalenie interfejsu na podstawie opinii użytkowników jest kluczowe dla jego optymalizacji.

Interface użytkownika – rodzaje 

Rodzaj interfejsu użytkownikaOpis
Interfejs graficzny (GUI)Wykorzystuje elementy graficzne takie jak przyciski, menu, okna dialogowe, ikony, aby umożliwić interakcję użytkownika z systemem przy pomocy myszy lub ekranu.
Interfejs wiersza poleceń (CLI)Użytkownik komunikuje się z systemem za pomocą wiersza poleceń lub konsoli tekstowej, wprowadzając komendy i instrukcje w formie tekstu.
Interfejs głosowy (VUI)Pozwala użytkownikom komunikować się z systemem poprzez mowę, umożliwiając wykonanie poleceń głosowych bez konieczności używania klawiatury czy myszy.
Interfejs dotykowy (Touch UI)Zaprojektowany do obsługi dotykowej, umożliwia interakcję poprzez dotknięcie, przeciągnięcie lub gesty na ekranie dotykowym urządzenia
Interfejs gestów (Gesture UI)Opiera się na gestach wykonywanych przez użytkownika, takich jak machanie ręką, migotanie palcami czy inne ruchy, które są interpretowane przez system.
Interfejs użytkownika komend (CUI)Wykorzystuje komunikaty tekstowe lub znaki do komunikacji z użytkownikiem, ale różni się od klasycznego wiersza poleceń, często stosowanego w systemach informatycznych.
Interfejs rzeczywistości rozszerzonej (AR UI)Łączy rzeczywisty świat z wirtualnym, umożliwiając interakcję z elementami wirtualnej rzeczywistości w rzeczywistym środowisku.

Każdy z tych rodzajów interfejsu użytkownika posiada specyficzne cechy i jest stosowany w zależności od potrzeb użytkowników, charakterystyki systemu lub urządzenia oraz kontekstu, w jakim ma być używany.

Elementy UI

Elementy interfejsu użytkownika (UI) to różnorodne komponenty graficzne lub funkcjonalne, które współtworzą interfejs użytkownika. Oto kilka podstawowych elementów UI:

 • Przyciski (Buttons): Elementy aktywne, które użytkownik może kliknąć w celu uruchomienia określonej akcji lub funkcji.
 • Pola tekstowe (Text Fields): Obszary, w których użytkownik może wprowadzać tekst lub dane, takie jak pola do wpisywania hasła, adresu e-mail czy wyszukiwania.
 • Menu (Menus): Zestawy opcji lub funkcji, które użytkownik może wybrać, zazwyczaj rozwijane po kliknięciu lub najechaniu myszą.
 • Listy rozwijane (Dropdown Lists): Elementy pozwalające na wybór jednej lub więcej opcji z rozwijanej listy.
 • Ikony (Icons): Graficzne reprezentacje funkcji, kategorii lub akcji, które pomagają w szybkim rozpoznaniu i nawigacji.
 • Paski nawigacyjne (Navigation Bars): Struktury menu lub przycisków umieszczone na górze lub na boku interfejsu, umożliwiające poruszanie się po aplikacji lub stronie internetowej.
 • Okna dialogowe (Dialog Boxes): Wyskakujące okna wyświetlane w celu informowania użytkownika o ważnych komunikatach lub do przeprowadzania interakcji wymagających potwierdzenia.
 • Paski postępu (Progress Bars): Elementy graficzne informujące użytkownika o postępie w realizacji określonej operacji lub zadania.
 • Zakładki (Tabs): Elementy umożliwiające grupowanie zawartości na różnych stronach lub kategoriach w aplikacji.
 • Przełączniki (Switches): Elementy pozwalające na zmianę stanu, np. włączenie/wyłączenie funkcji.
 • Paska wyszukiwania (Search Bar): Obszar, w którym użytkownik może wprowadzić zapytanie lub słowa kluczowe do wyszukania konkretnych informacji.
 • Elementy formularza (Form Elements): Takie jak checkboxy, radio buttons, daty, które pozwalają użytkownikowi na wprowadzanie danych.
 • Powiadomienia (Notifications): Komunikaty informujące użytkownika o ważnych zdarzeniach, ostrzeżeniach lub potwierdzeniach.
 • Suwaki (Sliders): Elementy umożliwiające użytkownikowi wybór wartości z określonego zakresu poprzez przesuwanie wskaźnika.

Te elementy UI są wykorzystywane w różnych kombinacjach i stylach, aby stworzyć interfejsy użytkownika, które są intuicyjne, funkcjonalne i estetyczne, zapewniając użytkownikowi komfort i łatwość obsługi.

Popularne narzędzia do projektowania User Interface

Istnieje wiele narzędzi do projektowania interfejsu użytkownika (UI), które są popularne wśród projektantów i specjalistów od UX/UI. Oto kilka z nich:

 1. Sketch

Jest to popularne oprogramowanie dla projektantów interfejsu, szczególnie w środowisku Mac. Zapewnia wiele funkcji do projektowania interaktywnych interfejsów użytkownika.

 1. Adobe XD

Narzędzie zaprojektowane specjalnie do tworzenia interfejsów użytkownika, prototypów, animacji i współpracy zespołowej.

 1. Figma

Jest to platforma do projektowania interaktywnych prototypów, w którym zespoły mogą współpracować nad projektami w czasie rzeczywistym.

 1. InVision

Narzędzie pozwalające na projektowanie interaktywnych prototypów, udostępnianie ich, zbieranie opinii i zarządzanie projektem w grupie.

 1. Adobe Photoshop

Choć bardziej znany jako narzędzie do edycji grafiki, jest także wykorzystywany do tworzenia projektów interfejsów użytkownika.

 1. Axure RP

Oprogramowanie do prototypowania interaktywnych projektów, które pozwala na tworzenie zaawansowanych funkcji i złożonych prototypów.

 1. Marvel

Platforma online do projektowania interaktywnych prototypów, umożliwiająca łatwe tworzenie, testowanie i udostępnianie projektów.

 1. Balsamiq

Narzędzie skupiające się na tworzeniu szkiców i prostych mockupów interfejsu użytkownika, które pozwalają szybko wypróbować różne pomysły.

 1. Proto.io

Narzędzie do tworzenia interaktywnych prototypów, które oferuje wiele opcji do testowania, animowania i udostępniania projektów.

 1. Adobe Illustrator

Choć przeważająco wykorzystywany do tworzenia grafiki wektorowej, jest używany również do projektowania elementów interfejsu użytkownika.

Wybór narzędzia zależy od preferencji projektanta, charakterystyki projektu oraz potrzeb zespołu. Każde narzędzie ma swoje zalety, a wybór zależy od konkretnych wymagań projektowych i własnych preferencji użytkownika.

User Interface w Shopify

Interfejs użytkownika (UI) w Shopify jest powszechnie uznawany za dobrze wykonany i użytkownikowo przyjazny. Platforma zapewnia intuicyjne narzędzia i interfejs, który ułatwia zarządzanie sklepem internetowym, dodawanie produktów, zarządzanie zamówieniami, personalizację projektu sklepu oraz śledzenie analityki (usługi ecommerce).

Oto kilka powodów, dla których UI w Shopify jest często chwalony:

Łatwość użycia: Interfejs Shopify (agencja Shopify) jest zaprojektowany w sposób prosty i zrozumiały, co ułatwia zarządzanie sklepem dla użytkowników bez technicznego doświadczenia.

Przyjazne dla użytkownika narzędzia: Platforma oferuje szeroki zakres narzędzi, które umożliwiają dostosowanie wyglądu sklepu, dodawanie produktów, zarządzanie płatnościami i zamówieniami bez konieczności głębokiej wiedzy technicznej.

Dostępność aplikacji: Shopify ma bogaty ekosystem aplikacji, co pozwala na rozbudowę funkcjonalności sklepu poprzez dodawanie aplikacji z App Store.

Responsywność i wsparcie dla urządzeń mobilnych: Interfejs Shopify jest responsywny, co oznacza, że można łatwo zarządzać sklepem zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i urządzeniach mobilnych.

Wsparcie techniczne: Platforma oferuje wsparcie techniczne w razie problemów, a także obszerną dokumentację oraz społeczność użytkowników, gdzie można uzyskać pomoc i porady.

Aktualizacje i rozwój: Shopify regularnie aktualizuje swoje funkcje, dodając nowe narzędzia i ulepszenia, aby sprostać zmieniającym się potrzebom handlowym online.

Jednakże, doświadczenie użytkownika może się różnić w zależności od indywidualnych preferencji, potrzeb biznesowych oraz stopnia skomplikowania sklepu internetowego. Niemniej jednak, ogólnie rzecz biorąc, UI w Shopify jest ceniony za swoją prostotę, funkcjonalność i elastyczność, co przyczynia się do popularności tej platformy wśród sprzedawców online.

4.5/5 - (2 votes)

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Treść wiadomości