Landing Page – co to?


Landing Page – definicja

Landing page (strona docelowa) to pojedyncza strona internetowa, do której użytkownik trafia po kliknięciu w określony link lub reklamę. Głównym celem landing page jest skoncentrowanie uwagi użytkownika na konkretnym celu, takim jak promowanie produktu, zbieranie danych kontaktowych (np. poprzez formularz), rejestracja na wydarzenie lub zachęcenie do wykonania określonej akcji. Ta strona jest zazwyczaj zaprojektowana w taki sposób, aby skutecznie przyciągnąć uwagę, zwiększyć zaangażowanie użytkownika i zachęcić do realizacji określonej konwersji lub celu biznesowego. Landing page często zawiera elementy takie jak krótka treść, formularze, zdjęcia, przyciski CTA (Call to Action) i inne elementy mające na celu przekonanie użytkownika do podjęcia pożądanej akcji.

Kiedy używać Landing Page’y?

Landing page’y są używane w różnych kontekstach i sytuacjach, a ich stosowanie zależy od celów marketingowych oraz specyfiki kampanii. Oto kilka sytuacji, w których stosuje się landing page’y:

Kampanie reklamowe

Podczas prowadzenia kampanii reklamowych online (np. Google Ads, Facebook Ads, kampanie e-mailowe) landing page’y są wykorzystywane do skoncentrowania uwagi na konkretnym produkcie, promocji lub ofercie, zapewniając spójność przekazu z reklamą i zachęcając użytkownika do podjęcia określonej akcji.

Zbieranie leadów

Landing page’y często są wykorzystywane do gromadzenia danych kontaktowych od potencjalnych klientów poprzez formularze zgłoszeniowe, subskrypcję newslettera, rejestrację na webinarium czy pobranie darmowego materiału.

Promowanie produktów/usług

Służą do promowania konkretnego produktu lub usługi, prezentując ich cechy, zalety i korzyści w sposób przyciągający uwagę użytkownika i zachęcający do zakupu.

Kampanie marketingu afiliacyjnego

W przypadku działań marketingu afiliacyjnego, landing page’y mogą być specjalnie dostosowane do ofert promowanych przez różnych partnerów, umożliwiając śledzenie skuteczności kampanii dla danego partnera.

Przeprowadzanie wydarzeń i promocji

Stosowane są do promowania i zapraszania użytkowników na wydarzenia, konferencje, webinary, promocje sezonowe lub specjalne oferty czasowe.

Testowanie konwersji (A/B testing)

W celu optymalizacji kampanii i elementów strony internetowej, landing page’y są wykorzystywane do testowania różnych wariantów, co pozwala na ocenę, który przekaz, układ czy elementy są bardziej skuteczne w konwersji.

Dostarczanie treści specyficznej dla kampanii

W przypadku, gdy konkretna kampania wymaga specjalnie dostosowanej treści, landing page umożliwia dostarczenie użytkownikowi konkretnych informacji i przekazu zgodnie z celem kampanii.

Ogólnie rzecz biorąc, landing page’y są stosowane w celu precyzyjnego skierowania uwagi użytkowników na konkretny przekaz lub ofertę, co zwiększa szansę na skuteczną konwersję użytkowników i realizację założonych celów marketingowych.

Jak stworzyć skuteczny Landing Page?

Oto kroki, które pomogą w stworzeniu skutecznego landing page’a:

Krok 1: Określenie celu i odbiorców

 • Cel: Sprecyzuj, jaki konkretny cel chcesz osiągnąć za pomocą landing page’a (np. zbieranie leadów, sprzedaż produktu, promocja wydarzenia).
 • Odbiorcy: Zidentyfikuj grupę docelową, poznaj ich potrzeby, problemy i preferencje, aby dostosować treść strony do ich oczekiwań.

Krok 2: Wybór narzędzia lub platformy

 • Wybór narzędzia: Wybierz narzędzie do tworzenia strony, takie jak WordPress, Squarespace, Unbounce lub inne, które spełniają Twoje potrzeby.

Krok 3: Projektowanie layoutu

 • Clear Value Proposition (wartość oferty): Umieść jasną i wyraźną wartość oferty, co oferujesz i jakie są korzyści dla użytkownika.
 • Przyciągający nagłówek: Użyj nagłówka, który przyciąga uwagę i jednoznacznie komunikuje cel landing page’a.
 • Wyraźne CTA (Call to Action): Umieść widoczny przycisk CTA, zachęcający do działania (np. “Zapisz się teraz”, “Kup teraz”, “Pobierz darmowy egzemplarz”).
 • Krótka forma: Ogranicz liczbę elementów i treści, aby strona była klarowna i skupiała się na głównej ofercie.

Krok 4: Kreowanie treści

 • Kompaktowy opis oferty: Opisz ofertę w sposób przekonujący, używając przystępnych i klarownych słów.
 • Elementy wizualne: Wykorzystaj grafikę, zdjęcia, wideo, aby wizualnie wzmocnić przekaz i zainteresować użytkowników.
 • Socjal Proof (dowody społeczne): Dodaj referencje, opinie klientów, nagrody, certyfikaty, aby zwiększyć zaufanie do oferty.

Krok 5: Ustawienie formularzy i zbieranie danych

 • Formularze: Jeśli zbierasz dane użytkowników, upewnij się, że formularz jest prosty, mało czasochłonny i prosi o niezbędne informacje.
 • Dane kontaktowe: Zadbaj o bezpieczeństwo danych i umieść informacje o polityce prywatności.

Krok 6: Testowanie i optymalizacja

 • Test A/B: Przeprowadź testy A/B, aby sprawdzić, który przekaz, układ lub CTA działa najlepiej.
 • Analiza danych: Śledź analizy i metryki (np. wskaźniki konwersji, czas przebywania na stronie), aby dostosować landing page do zachowań użytkowników.

Krok 7: Optymalizacja SEO i dostosowanie do urządzeń mobilnych

 • SEO: Zoptymalizuj treść pod kątem wyszukiwarek, używając odpowiednich słów kluczowych.
 • Responsywność: Upewnij się, że strona jest responsywna i dobrze wygląda na urządzeniach mobilnych.

Stworzenie skutecznego landing page’a to proces, który wymaga eksperymentowania, analizy danych i stałego doskonalenia. Dopasuj swoje działania do potrzeb i reakcji użytkowników, aby zoptymalizować stronę pod kątem lepszych wyników i skuteczności.

Kluczowe elementy Landing Page

Kluczowe elementy landing page’a są niezbędne do skutecznej komunikacji z użytkownikiem i zachęcenia go do podjęcia pożądanej akcji. Oto lista kluczowych elementów, które powinny znaleźć się na landing page’u:

 • Nagłówek (Headline): Jasny, przyciągający uwagę i zwięzły nagłówek, który szybko komunikuje wartość oferty lub cel strony.
 • Wartość oferty (Value Proposition): Wyraźnie opisuje korzyści, jakie użytkownik otrzyma, skorzystając z oferty lub akcji zaproponowanej na stronie.
 • Wizualne elementy (Visual Elements): Wykorzystanie atrakcyjnych i odpowiednio dobranej grafiki, zdjęć lub wideo, które wzmocnią przekaz i zainteresują użytkownika.
 • Formularz zgłoszeniowy (Opt-In Form): Jeśli celem jest zbieranie danych kontaktowych lub generowanie leadów, umieść krótki formularz, który jest łatwy do wypełnienia.
 • Call to Action (CTA): Wyraźny, konkretny i widoczny przycisk CTA, zachęcający do działania (np. “Zapisz się teraz”, “Kup teraz”, “Pobierz darmowy egzemplarz”).
 • Socjal Proof (Dowody społeczne): Opinie klientów, referencje, certyfikaty, nagrody lub liczby, które potwierdzają wartość oferty i zwiększają zaufanie użytkownika.
 • Krótka treść (Concise Copy): Tekst, który jest zwięzły, przystępny i przekonujący, przedstawiający główne zalety oferty w sposób łatwy do zrozumienia.
 • Benefity (Benefits): Wyróżnij główne korzyści, jakie użytkownik otrzyma, korzystając z oferty lub wykonując pożądaną akcję.
 • Opcje kontaktu (Contact Options): Jeśli istnieje potrzeba kontaktu z użytkownikiem, umieść informacje o kontaktach (np. formularz kontaktowy, adres e-mail, numer telefonu).
 • Polityka prywatności (Privacy Policy): Wartościowe strony internetowe zawierają jasną politykę prywatności, która informuje użytkowników o sposobie gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania ich danych.
 • Responsywność i dostosowanie do urządzeń mobilnych: Upewnij się, że strona jest responsywna, czyli dostosowana do różnych urządzeń, co zapewnia wygodne przeglądanie na smartfonach, tabletach i komputerach.
 • Testimonials (Rekomendacje): Opinie i rekomendacje klientów lub ekspertów, które potwierdzają wartość oferty.

Te kluczowe elementy są istotne dla skutecznego landing page’a, który skupia się na konwersji użytkowników poprzez przyciągający przekaz i skuteczne zachęty do działania. Dopasowanie tych elementów do potrzeb użytkowników i celów strony może znacząco wpłynąć na skuteczność konwersji i osiągnięcie założonych celów biznesowych.

Czy Landing Page różni się od strony głównej?

Tak, landing page różni się od strony głównej (homepage) pod względem funkcji, celów i struktury. Oto główne różnice pomiędzy landing page a stroną główną:

RóżniceLanding PageStrona Główna
Cel i specyficznośćJest zaprojektowany dla określonego celu marketingowego, np. promowania konkretnego produktu, zbierania leadów czy promowania wydarzenia. Jego zawartość jest bardziej skoncentrowana i zoptymalizowana pod kątem konwersji.Stanowi ogólny wstęp do witryny internetowej, prezentując różnorodne informacje, linki do różnych sekcji strony i ogólne przedstawienie marki, jej produktów czy usług.
Jednostronicowy vs. wielostronicowyZazwyczaj jest jednostronicowy, co oznacza, że wszystkie informacje i elementy koncentrują się na jednej stronie, zachęcając użytkownika do podjęcia konkretnej akcji.Często składa się z wielu sekcji, prezentujących różnorodne informacje, produkty, usługi, treści czy działania.
Minimalizm vs. kompleksowośćJest bardziej minimalistyczny i skupiony na głównej ofercie lub akcji. Zazwyczaj zawiera ograniczoną ilość treści, aby skupić uwagę użytkownika na konkretnym przekazie.Może zawierać wiele elementów, takich jak menu nawigacyjne, sekcje informacyjne, aktualności, produkty/usługi, co sprawia, że jest bardziej zróżnicowana i kompleksowa.
Nawigacja i główne działaniaZwykle ma ograniczoną nawigację i skupia się na jednej głównej akcji (np. kliknięcie w przycisk CTA).Oferuje szeroką gamę opcji nawigacyjnych, aby użytkownik mógł eksplorować różne sekcje witryny i znaleźć informacje o różnych produktach, usługach czy działach.
Optymalizacja konwersjiJest zoptymalizowany pod kątem wysokiej konwersji. Każdy element jest starannie zaprojektowany, aby skłonić użytkownika do podjęcia konkretnej akcji.Może być bardziej ogólna i mniej zoptymalizowana pod kątem konkretnych działań użytkownika, skupiając się raczej na prezentacji różnych informacji.

Landing page i strona główna różnią się swoją specyfiką, celem i strukturą. Landing page jest zaprojektowany w celu skupienia uwagi użytkownika na konkretnym celu marketingowym, podczas gdy strona główna jest ogólnym wejściem do witryny, prezentując różnorodne informacje i sekcje.

Landing Page w Shopify

Strona docelowa (landing page) w Shopify i Shopify Plus to dedykowana strona internetowa, zazwyczaj zaprojektowana w celu promowania konkretnego produktu, kolekcji produktów lub kampanii marketingowej. Jest to miejsce, które odwiedzają klienci po kliknięciu w reklamę, link lub inny źródło marketingowe.

Elementy charakterystyczne strony docelowej w Shopify Polska to:

Jednoznaczny cel

Zazwyczaj strona docelowa ma klarowny cel, np. zachęcenie do zakupu konkretnego produktu, zapisu na newsletter, pobrania e-booka lub uczestnictwa w promocji.

Wyjątkowy design

Projektowanie strony docelowej w Shopify pozwala na dostosowanie wyglądu i układu strony, aby przyciągnąć uwagę klientów i zachęcić ich do interakcji.

Zgodność z marką

Strona docelowa powinna być spójna z identyfikacją wizualną marki, wykorzystując logo, kolory i styl odpowiadający reszcie strony internetowej lub marki.

Kluczowe elementy

Zawiera kluczowe informacje na temat produktu lub oferty, zwracając uwagę na korzyści dla klienta i wyróżniające cechy.

Wyraźne CTA (Call-to-Action)

Posiada widoczne i zachęcające przyciski lub linki zachęcające do działania, takie jak “Kup teraz”, “Dowiedz się więcej” czy “Zapisz się”.

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych

Strona docelowa powinna być responsywna i dostosowana do różnych urządzeń, zapewniając wygodne przeglądanie zarówno na komputerach, jak i smartfonach.

Łatwość nawigacji

Prosta i intuicyjna nawigacja umożliwia użytkownikom szybkie znalezienie informacji lub produktów, które ich interesują.

Strona docelowa w Shopify może być tworzona za pomocą wbudowanych narzędzi edytorskich platformy lub z wykorzystaniem aplikacji do tworzenia stron internetowych, które posiadają bardziej zaawansowane funkcje projektowania i personalizacji. Celem strony docelowej jest zwiększenie konwersji poprzez skupienie uwagi klientów na konkretnym produkcie lub ofercie oraz zachęcenie ich do podjęcia pożądanej akcji.

4.7/5 - (3 votes)

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Treść wiadomości