Product Development – co to?

Product Development – definicja

Product development to proces planowania, projektowania, tworzenia oraz wdrażania nowego produktu lub ulepszenia istniejącego, obejmujący różne etapy od koncepcji i badań rynkowych po produkcję i wprowadzenie na rynek. Jest to strategiczne przedsięwzięcie, które wymaga współpracy różnych działów, w tym marketingu, inżynierii, produkcji i zarządzania, aby zapewnić skuteczną realizację celów produktowych. Celem product development jest zaspokojenie potrzeb klientów, zwiększenie konkurencyjności firmy oraz generowanie nowych źródeł przychodów.

Jakie korzyści daje Product Development?

Korzyści wynikające z Product Development można podzielić na dwie główne kategorie:

Korzyści biznesowe:

 • Zwiększenie sprzedaży i przychodów
 • Wzmocnienie pozycji rynkowej
 • Zwiększenie konkurencyjności
 • Osiągnięcie przewagi nad konkurencją

Korzyści dla klientów:

 • Lepsze dostosowanie produktu do potrzeb i oczekiwań klientów
 • Wzrost satysfakcji klientów
 • Zwiększenie lojalności klientów
 • Budowanie pozytywnego wizerunku marki

Kto jest zaangażowany w proces rozwoju produktu?

Proces rozwoju produktu to złożony proces, który angażuje różne role i zespoły. W zależności od struktury organizacyjnej, charakteru produktu oraz fazy rozwoju, zaangażowane mogą być różne grupy ludzi. Oto kilka kluczowych uczestników procesu rozwoju produktu:

 1. Product Manager (Kierownik Produktu)

Odpowiada za kierowanie całością procesu rozwoju produktu, definiowanie strategii, ustalanie celów i priorytetów. Współpracuje z różnymi zespołami, zarządza budżetem i jest odpowiedzialny za sukces produktu na rynku.

 1. Zespół Rozwoju Produktu (Product Development Team):
 • Product Owner (Właściciel Produktu): Reprezentuje interesy klienta i zarządza Backlogiem Produktu, decydując o tym, co będzie rozwijane jako następne.
 • Project Manager (Kierownik Projektu): Zarządza procesem wdrożenia produktu, harmonogramem pracy zespołu i kontroluje postęp prac.
 • Inżynierowie i programiści: Odpowiadają za praktyczną implementację produktu, tworzenie kodu i zapewnienie, aby produkt spełniał określone wymagania.
 1. Zespół Projektowy:
 • Projektanci UI/UX: Odpowiadają za projektowanie interfejsu użytkownika i doświadczenia użytkownika.
 • Graficy: Tworzą grafikę i elementy wizualne produktu.
 • Specjaliści ds. testów: Przeprowadzają testy produktu w celu zapewnienia jakości.
 1. Zespół marketingowy:
 • Menadżer marketingu produktu: Opracowuje strategię marketingową, planuje kampanie reklamowe i promuje produkt na rynku.
 • Analitycy rynkowi: Przeprowadzają analizy rynkowe i dostarczają informacje na temat konkurencji i trendów branżowych.
 1. Zespół Wsparcia Technicznego i Obsługi Klienta:
 • Specjaliści ds. wsparcia technicznego: Odpowiadają za obsługę techniczną produktu po wprowadzeniu na rynek.
 • Obsługa klienta: Udziela wsparcia klientom, odpowiada na pytania i rozwiązuje problemy.
 1. Klienci i użytkownicy: Ich opinie i opinie są kluczowe dla oceny produktu. Feedback od użytkowników pomaga dostosować produkt do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań.
 1. Zarząd firmy: Decyduje o budżecie, akceptuje strategię produktu i monitoruje postępy.
 1. Dostawcy i partnerzy: Firmy zewnętrzne, dostawcy technologii czy agencje marketingowe, które mogą być zaangażowane w dostarczanie konkretnych elementów produktu lub usług związanych z rozwojem produktu.

Jak zaplanować Product Development?

Kroki planowania Product Development:

 1. Definiowanie celów: Pierwszym krokiem jest określenie celów rozwoju produktu. Cele powinny być jasne, konkretne i mierzalne.
 2. Analiza sytuacji: Kolejnym krokiem jest analiza sytuacji, w jakiej znajduje się produkt. Analiza powinna uwzględnić takie czynniki, jak:
 • Rynek docelowy
 • Konkurencja
 • Potencjalne możliwości rozwoju
 1. Opracowywanie strategii: Na podstawie analizy sytuacji należy opracować strategię rozwoju produktu. Strategia powinna określać, w jaki sposób produkt będzie osiągał określone cele.
 2. Określanie działań: Na podstawie strategii należy określić konkretne działania, które należy podjąć, aby osiągnąć określone cele. Działania powinny być realistyczne i wykonalne w określonym czasie.
 3. Monitorowanie i kontrola: Po wdrożeniu planu rozwoju produktu należy go monitorować i kontrolować, aby upewnić się, że jest on realizowany zgodnie z założeniami.

Etapy procesu Product Development

 1. Badanie i analiza rynku
 2. Planowanie (cele, rozwój, budżet)
 3. Projektowanie
 4. Rozwój (Development)
 5. Testowanie
 6. Wdrożenie 
 7. Marketing i promocja
 8. Wsparcie i utrzymanie
 9. Monitorowanie i optymalizacja

Product Development a Product Management

KryteriumProduct DevelopmentProduct Management
DefinicjaProces tworzenia, projektowania i wdrażania nowego produktu.Szersza funkcja, obejmująca całość cyklu życia produktu, od pomysłu po wdrożenie i utrzymanie.
SkupienieSkoncentrowany na technicznych aspektach tworzenia produktu.Skoncentrowany na strategii, rynku, użytkownikach i długoterminowym sukcesie produktu.
ZespółObejmuje programistów, inżynierów, testerów i inne role techniczne.Obejmuje różnorodne role, w tym zarządzanie produktami, marketing, wsparcie klienta, analitykę rynkową i inne.
CeleRozwój i dostarczenie produktu zgodnego z wymaganiami technicznymi.Realizacja celów biznesowych poprzez dostarczanie wartościowych produktów, dostosowanych do potrzeb rynkowych.
Zarządzanie projektemSkupia się na terminach, budżecie, jakości i technicznych aspektach.Zarządza całym cyklem życia produktu, w tym strategią, planowaniem, rozwijaniem, wdrażaniem, marketingiem i wsparciem.
Kierowanie zespołemCzęsto kierowany przez lidera zespołu technicznego.Obejmuje różne role, takie jak Product Manager, Product Owner, czy Marketing Manager, współpracujące nad różnymi aspektami produktu.
Ścisłość z użytkownikiemW mniejszym stopniu ścisłe z uwzględnieniem potrzeb użytkowników.Skoncentrowane na zrozumieniu, dostarczaniu i przekształcaniu wartości w oparciu o potrzeby i opinie użytkowników.
Strategia produktuMniej skoncentrowany na długoterminowej strategii produktu.Skoncentrowany na opracowywaniu i realizacji długoterminowej strategii produktu, w tym na ewolucji i innowacjach.
Odpowiedzialność biznesowaSkupienie na dostarczeniu produktu zgodnego z wymaganiami.Odpowiedzialność za sukces biznesowy produktu, osiąganie celów rynkowych, konkurencyjność i zwrot z inwestycji.

Product Development w Shopify

Rozwój produktu to kluczowy proces dla każdej firmy, która chce odnieść sukces w konkurencyjnym rynku online. W kontekście Shopify i Shopify Plus rozwój produktu obejmuje projektowanie, tworzenie i uruchamianie nowych produktów lub funkcji, które spełniają potrzeby grupy docelowej i napędzają wzrost biznesu.

Oto krok po kroku przewodnik po rozwoju produktu w Shopify (Shopify Polska):

1. Generowanie pomysłów

Pierwszym krokiem jest wygenerowanie nowych pomysłów na produkty, które są zgodne z Twoją ogólną strategią biznesową i mają potencjał do zaadresowania potrzeb klientów i luki rynkowej. Weź pod uwagę takie czynniki jak:

 • Trendy rynkowe: Analizuj trendy branżowe, nowe technologie i preferencje klientów, aby zidentyfikować potencjalne możliwości produktowe.
 • Informacje zwrotne od klientów: Zbieraj informacje zwrotne od istniejących klientów za pomocą ankiet, opinii i mediów społecznościowych, aby zrozumieć ich problemy i niezaspokojone potrzeby.
 • Analiza konkurencji: Oceń oferty swoich konkurentów i zidentyfikuj obszary, w których możesz wyróżnić swoje produkty lub usługi.

2. Planowanie i priorytetyzacja

Po uzyskaniu listy potencjalnych pomysłów na produkty ważne jest, aby ocenić i uporządkować je w oparciu o czynniki takie jak:

 • Możliwość realizacji: Oceń techniczną możliwość opracowania produktu w ramach Twojego budżetu i harmonogramu.
 • Potencjał rynkowy: Oceń wielkość rynku, potencjał wzrostu i konkurencję dla proponowanego produktu.
 • Zgodność z celami biznesowymi: Upewnij się, że produkt jest zgodny z Twoimi ogólnymi celami biznesowymi i przyczynia się do osiągnięcia Twoich kluczowych wskaźników efektywności (KPI).

3. Projektowanie i prototypowanie

Po wybraniu obiecującego pomysłu na produkt nadszedł czas na stworzenie prototypów, aby wizualizować wygląd, dotyk i funkcjonalność produktu. Obejmuje to korzystanie z narzędzi takich jak wireframe’y, makiety i interaktywne prototypy:

 • Wireframe’y: Utwórz prototypy o niskiej wierności, aby ustalić podstawowy układ i strukturę interfejsu użytkownika produktu.
 • Makiety: Wyprodukuj makiety o wysokiej wierności, które pokazują projekt, kolory, typografię i elementy interfejsu użytkownika produktu.
 • Interaktywne prototypy: Opracowanie interaktywnych prototypów, które pozwalają potencjalnym użytkownikom wchodzić w interakcje z produktem i udzielać opinii na temat jego użyteczności.

4. Rozwój i testowanie

Z ostatecznym projektem produktu rozpoczyna się faza rozwoju. Obejmuje to przetłumaczenie projektu na działający produkt za pomocą wybranych narzędzi i technologii rozwoju:

 • Programowanie: Opracowanie logiki backendowej produktu, interfejsów frontendowych i wszelkich niezbędnych integracji.
 • Testowanie: Przeprowadź rygorystyczne testy, aby upewnić się, że produkt spełnia swoje specyfikacje, działa zgodnie z przeznaczeniem i spełnia oczekiwania użytkowników.
 • Debugowanie: Zidentyfikuj i rozwiąż wszelkie błędy lub usterki, które pojawiają się podczas testowania.

5. Wdrożenie i uruchomienie

Gdy produkt jest dokładnie przetestowany i gotowy do wydania, nadszedł czas, aby wdrożyć go w swoim sklepie Shopify:

 • Integracja: Zintegruj nowy produkt z istniejącą infrastrukturą sklepu, zapewniając kompatybilność z innymi produktami, systemami i kampaniami marketingowymi.
 • Marketing: Uruchom kampanie marketingowe w celu promowania nowego produktu do grupy docelowej.
 • Obsługa klienta: Przygotuj swój zespół obsługi klienta do obsługi pytań i zapytań związanych z nowym produktem.

6. Monitorowanie i ulepszanie po uruchomieniu

Rozwój produktu to proces ciągły. Po uruchomieniu ważne jest, aby monitorować wydajność produktu, zbierać opinie użytkowników i identyfikować obszary do poprawy:

 • Monitorowanie wydajności: Monitoruj kluczowe wskaźniki, takie jak sprzedaż, ruch i zaangażowanie klientów, aby ocenić skuteczność produktu.
 • Informacje zwrotne od użytkowników: Zbieraj opinie użytkowników za pomocą ankiet, opinii i mediów społecznościowych, aby zidentyfikowa
5/5 - (2 votes)

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Treść wiadomości