Shopify Headless – co warto o nim wiedzieć?

Co to jest Shopify Headless? Jak działa? Jakie są zalety Shopify Headless, a jakie wady? Jakie są przykłady zastosowań Shopify Headless? Wszystkie te tematy omawiane są w niniejszym artykule. 

Co to jest Shopify Headless?

Shopify Headless to podejście do budowy sklepów internetowych, w którym frontend (czyli część widoczna dla użytkowników) jest oddzielony od backendu (czyli części odpowiedzialnej za zarządzanie treścią i logiką eCommerce) Shopify. Dzięki temu podejściu można korzystać z zalet Shopify jako systemu zarządzania treścią (CMS) i systemu eCommerce, ale z większą elastycznością w projektowaniu i wdrażaniu frontu sklepu. 

Jak działa Shopify Headless?

Tak jak wspomnieliśmy, Shopify Headless działa na zasadzie rozdzielenia warstwy prezentacji (frontendu) od warstwy zarządzania danymi i logiką biznesową (backendu).To, jak działa Shopify Headless można ująć w kilku punktach: 

-> Struktura architektury

Backend (Shopify):

 • Shopify  zarządza produktami, zamówieniami, klientami, płatnościami i innymi funkcjami eCommerce
 • Shopify udostępnia API (REST i GraphQL), które umożliwiają dostęp do danych i funkcji zarządzania

Frontend:

 • Frontend może być zbudowany przy użyciu różnych technologii i frameworków (React, Vue.js, Angular, Next.js, itp.).
 • Frontend komunikuje się z Shopify za pomocą API, pobierając i wysyłając dane w odpowiedzi na działania użytkownika

-> Komunikacja między frontendem a backendem

GraphQL i REST API:

 • Shopify udostępnia dwa główne interfejsy API: REST API i bardziej zaawansowane GraphQL API
 • Frontend wysyła zapytania do API Shopify, aby pobierać informacje o produktach, koszykach, zamówieniach, klientów, itp.

-> Zarządzanie stanem i sesją użytkownika

 • Sesje użytkownika, takie jak koszyk zakupowy, mogą być zarządzane po stronie frontendowej, z danymi przechowywanymi lokalnie (np. w Local Storage) lub na serwerze za pomocą zapytań API
 • Podczas finalizacji zamówienia, dane koszyka są wysyłane do Shopify, gdzie przetwarzane są płatności i generowane zamówienia

Zalety Shopify Headless

Jeśli chodzi o zalety Shopify Headless, to wyróżnić można wiele, ale główne to:

Elastyczność i skalowalność

 • Deweloperzy mogą tworzyć unikalne interfejsy użytkownika, które nie są ograniczone domyślnymi szablonami Shopify.
 • Możliwość integracji z innymi usługami i systemami, co jest trudniejsze w tradycyjnym, nieheadlessowym podejściu
 • Pełna kontrola nad frontendem – możliwość stworzenia unikalnego interfejsu użytkownika przy użyciu dowolnych technologii frontendowych (np. React, Vue.js)
 • Personalizowane doświadczenia użytkownika, czyli łatwiejsze dostosowanie wyglądu i funkcjonalności sklepu do specyficznych potrzeb i preferencji klientów

Szybszy czas ładowania się stron

 • Możliwość wykorzystania technik takich jak prerendering czy statyczne generowanie stron
 • Statyczne generowanie stron – używanie technologii takich jak Gatsby czy Next.js do generowania statycznych stron, które są szybciej ładowane i bardziej przyjazne dla wyszukiwarek

Wielokanałowość

 • Integracja z różnymi kanałami – możliwość łatwej integracji z różnymi kanałami sprzedaży, takimi jak aplikacje mobilne, kioski, systemy POS, marketplace’y, i inne
 • Spójność doświadczeń – zapewnienie spójnych i zintegrowanych doświadczeń zakupowych we wszystkich punktach kontaktu z klientem

Integracja z innymi systemami

 • Możliwość łatwiejszej integracji z innymi systemami biznesowymi, takimi jak CRM, ERP, systemy marketingowe czy analityczne.
 • API-first approach – korzystanie z podejścia opartego na API umożliwia lepsze zarządzanie danymi i przepływami pracy między różnymi systemami

Poprawa użyteczności witryny dzięki Headless Shopify

Poprawa użyteczności witryny dzięki Shopify Headless wynika z większej elastyczności w projektowaniu i implementacji frontendowej części sklepu internetowego. Oto kilka elementów, w ramach których poprawa użyteczności witryny dzięki Headless Shopify jest możliwa: 

-> szybsze ładowanie stron

-> personalizacja doświadczenia zakupowego

-> nowoczesny design, którego nie ogranicza silnik sklepu

-> spójne doświadczenie wielokanałowe

-> łatwość wprowadzania zmian i aktualizacji

-> lepsze SEO

Wady Shopify Headless

Choć Shopify Headless wiąże się z szeregiem korzyści wynikających z jego wdrożenia, ma również pewne wady i wyzwania, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji o jego implementacji. Oto wady Shopify Headless, o których warto wiedzieć: 

Zwiększona złożoność 

 • Wdrożenie Shopify Headless wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej zarówno w zakresie backendu (Shopify), jak i frontendu (React, Vue.js, Angular itp.)
 • Oddzielony frontend i backend oznaczają więcej części do utrzymania i zarządzania, co może zwiększyć złożoność projektu

Wyższy koszt 

 • Wyższe koszty początkowe wynikające z konieczności zaangażowania w projekt deweloperów znających różne języki programowania 
 • Koszty utrzymania: Utrzymanie i aktualizowanie dwóch odrębnych warstw (frontend i backend)generuje dodatkowe koszty operacyjne

Wydłużony czas wdrożenia

 • Proces wdrożenia może być dłuższy ze względu na potrzebę zaprojektowania i zbudowania od podstaw interfejsu użytkownika oraz jego integracji z backendem Shopify
 • Wdrożenie w podejściu headlessowym wymaga starannego planowania i koordynacji między zespołami frontendowymi i backendowymi

Wymagania dotyczące zarządzania i utrzymania

 • Shopify Headless wymaga bardziej zaawansowanego zarządzania projektami i zespołami, szczególnie w przypadku dużych, złożonych implementacji
 • Regularne aktualizacje i bezpieczeństwo: Konieczność regularnych aktualizacji i dbania o bezpieczeństwo zarówno frontendu, jak i backendu, co może wymagać więcej zasobów

Brak gotowych funkcji frontendu

 • Brak gotowych szablonów – w tradycyjnym podejściu Shopify oferuje wiele gotowych szablonów i funkcji frontendowych, które nie są dostępne w podejściu headless, co oznacza, że należy zbudować je od podstaw
 • Odpowiedzialność za UX/UI: Całkowita odpowiedzialność za projektowanie i rozwój interfejsu użytkownika spoczywa na właścicielach sklepu 

Mniejsza społeczność i zasoby

 • Mniejsza liczba gotowych rozwiązań i zasobów w porównaniu do tradycyjnych implementacji Shopify
 • W razie problemów może być trudniej znaleźć odpowiednie wsparcie i zasoby, ponieważ podejście headless jest bardziej zaawansowane i mniej popularne niż tradycyjne metody

Przykłady zastosowań Shopify Headless

Przykłady zastosowań Shopify Headless najlepiej obrazują sklepu internetowe Shopify, które zostały wdrożone w tym podejściu:

 1. https://kotn.com/
Headless Shopify - przykład
 1. https://www.wearfigs.com/
Headless Shopify - przykład
 1. https://www.allbirds.com/
Headless Shopify - przykład
 1. https://www.magdabutrym.com/pl-en
Headless Shopify - przykład
 1. https://grassrootscoop.com/
Headless Shopify - przykład

Implementacja Shopify Headless

Implementacja Shopify Headless wymaga przestrzegania najlepszych praktyk, aby zapewnić wydajność, bezpieczeństwo i skalowalność. Oto niektóre z kluczowych najlepszych praktyk:

1. Projektowanie architektury

 • Modularność: Utrzymuj modularną architekturę kodu – to ułatwia zarządzanie i skalowanie aplikacji. Podziel aplikację na komponenty, które mogą być rozwijane i testowane niezależnie.
 • Separation of Concerns: Oddziel logikę biznesową. Skorzystaj z dobrze zdefiniowanych interfejsów API do komunikacji między frontendem a backendem.

2. Bezpieczeństwo

 • Szyfrowanie: Zawsze używaj HTTPS do komunikacji między frontendem a backendem, aby zabezpieczyć dane przesyłane przez sieć.
 • Autoryzacja i autentykacja: Wykorzystuj OAuth lub inne mechanizmy autoryzacji do zabezpieczenia dostępu do API. Upewnij się, że tylko autoryzowane aplikacje i użytkownicy mają dostęp do danych.
 • Zarządzanie sesjami: Używaj bezpiecznych tokenów do zarządzania sesjami użytkowników i zapewnij ich regularne odnawianie i wygasanie.

3. Wydajność

 • Server-Side Rendering (SSR) i Static Site Generation (SSG): Wykorzystuj SSR lub SSG za pomocą frameworków takich jak Next.js czy Nuxt.js, aby poprawić czas ładowania stron i optymalizację SEO.
 • Lazy Loading: Implementuj lazy loading dla obrazów i innych zasobów, aby zmniejszyć czas początkowego ładowania strony.
 • Cache’owanie: Skorzystaj z mechanizmów cache’owania na różnych poziomach (CDN, cache przeglądarki, cache API) w celu optymalizacji wydajności.

4. Personalizacja i UX

 • Responsywność: Upewnij się, że strona jest w pełni responsywna i działa poprawnie na różnych urządzeniach i rozdzielczościach ekranów.
 • Interaktywne komponenty: Stwórz interaktywne i dynamiczne komponenty, które poprawią doświadczenia użytkowników, np. karuzele produktów, filtry, dynamiczne koszyki.
 • A/B Testing: Regularnie przeprowadzaj testy A/B, aby optymalizować interfejs użytkownika na podstawie danych i zachowań użytkowników.

5. Integracje i skalowalność

 • API-First Approach: Projektuj aplikację z myślą o integracjach z innymi systemami i usługami. Wykorzystuj dobrze zdefiniowane API do komunikacji między różnymi częściami aplikacji.
 • Mikroserwisy: Rozważ zastosowanie architektury mikroserwisowej, aby łatwiej skalować i zarządzać poszczególnymi funkcjonalnościami aplikacji.

6. Monitorowanie i analiza

 • Logowanie i monitorowanie: Implementuj mechanizmy logowania i monitorowania, aby śledzić wydajność aplikacji i wykrywać potencjalne problemy. 
 • Analiza danych: Regularnie analizuj dane zebrane z aplikacji, aby lepiej zrozumieć zachowania użytkowników i optymalizować funkcjonalności sklepu.

7. Zarządzanie treścią

 • Headless CMS: Rozważ wykorzystanie headless CMS (np. Contentful, Strapi), który ułatwia zarządzanie treściami niezależnie od e-commerce i pozwala na łatwą integrację z różnymi front-endami.
 • Struktura danych: Dbaj o dobrze zdefiniowaną i logiczną strukturę danych, co ułatwi zarządzanie treściami oraz integrację z innymi systemami.

Najlepsze praktyki Shopify Headless

Implementacja Shopify Headless wymaga przestrzegania najlepszych praktyk. Dużo wspominaliśmy o architekturze, skalowalności, elastyczności, dlatego chcielibyśmy, jeśli chodzi o najlepsze praktyki Shopify Headless powiedzieć również o analizie, testowaniu, SEO  i dokumentacji. 

-> Analiza

 • Analiza Danych: Regularnie analizuj dane zebrane z aplikacji, aby lepiej zrozumieć zachowania użytkowników i optymalizować funkcjonalności sklepu

-> Testowanie

 • Testy Automatyczne: Wdrażaj testy jednostkowe, integracyjne i end-to-end, aby zapewnić niezawodność aplikacji
 • Ciągła Integracja i Ciągłe Wdrożenie (CI/CD): Używaj narzędzi CI/CD (np. Jenkins, GitHub Actions) do automatyzacji procesów budowania, testowania i wdrażania aplikacji

-> SEO

 • Optymalizacja SEO: Zadbaj o odpowiednią strukturę HTML, metadane, przyjazne URL-e i szybkie ładowanie stron. 
 • Szybkość Stron: Szybko ładujące się strony są lepiej oceniane przez wyszukiwarki, co może prowadzić do wyższych pozycji w wynikach wyszukiwania

-> Dokumentacja i szkolenie

 • Dokumentacja: Prowadź dokładną dokumentację wszystkich aspektów aplikacji, w tym architektury, API, konfiguracji i procesów wdrożeniowych
 • Szkolenie zespołu: Regularnie szkol zespół w zakresie nowych technologii i narzędzi, aby utrzymać wysoką jakość kodu i wydajność zespołu

Konfigurowanie sklepu Shopify Headless

Konfigurowanie sklepu Shopify w podejściu headless wymaga kilku kroków, które obejmują zarówno konfigurację backendu w Shopify, jak i stworzenie niezależnego frontendu.

Pomijamy tutaj początkowe fazy, gdzie należy stworzyć konto Shopify, skonfigurować sklep (w tym również pod kątem wersji polskiej dokonać integracji m.in. z Przelewy24 Shopify, dostawcami logistycznymi. O tym, jak działa Shopify przeczytasz w artykule). Poniżej omawiamy kroki począwszy od budowania frontendu. 

-> Stworzenie Frontendu

 1. Wybór technologii frontendowej:
  • Wybierz framework frontendowy, taki jak React, Vue.js, Next.js, czy Nuxt.js.
  • Stwórz nowy projekt frontendowy za pomocą wybranego frameworka.
 2. Instalacja niezbędnych bibliotek:
  • Zainstaluj bibliotekę Shopify Storefront API
 3. Połączenie z Shopify Storefront API:
  • Skonfiguruj połączenie z Shopify Storefront API w swoim projekcie.
 4. Tworzenie komponentów i interfejsu użytkownika:
  • Zbuduj komponenty frontendowe, takie jak katalog produktów, strona produktu, koszyk, itp.
  • Skorzystaj z danych pobranych z Shopify Storefront API do renderowania produktów i zarządzania koszykiem.

-> Integracja funkcji sklepu

 1. Koszyk i zamówienia:
  • Skonfiguruj mechanizm koszyka, umożliwiający dodawanie produktów do koszyka, aktualizowanie ilości i usuwanie produktów.
  • Zaimplementuj proces składania zamówień za pomocą API Shopify.
 2. Autentykacja użytkowników:
  • Jeśli chcesz umożliwić użytkownikom zakładanie kont i logowanie się, skonfiguruj mechanizm autoryzacji.
  • Skorzystaj z odpowiednich endpointów Shopify API do zarządzania użytkownikami.
 3. SEO i wydajność:
  • Wykorzystaj Server-Side Rendering (SSR) lub Static Site Generation (SSG) za pomocą frameworków takich jak Next.js czy Nuxt.js, aby poprawić SEO i czas

-> Ciągłe monitorowanie

 1. Ciągła integracja i wdrażanie (CI/CD):
  • Skonfiguruj narzędzia CI/CD, takie jak GitHub Actions, Travis CI czy Jenkins, aby automatyzować proces budowania, testowania i wdrażania aplikacji.
 2. Analiza i optymalizacja:
  • Regularnie analizuj dane zebrane z aplikacji i przeprowadzaj testy A/B, aby optymalizować doświadczenia użytkowników.

Shopify Headless to rozwiązanie warte rozważenia. Z całą pewnością nie będzie ono idealne dla każdego właściciela sklepu internetowego, ale zdecydowanie warto rozważyć wszystkie argumenty przemawiające za jego wdrożeniem. 

5/5 - (1 vote)

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Treść wiadomości