Shopify Webhooks – czym jest i do czego służy?

Shopify Webhook – co to jest? 

Shopify Webhook w swego rodzaju podejście, mechanizm, który pozwala na powiadomienie zewnętrznej aplikacji o zdarzeniach zachodzących w sklepie internetowym. Kiedy zdarzenie, na przykład nowe zamówienie, zostanie wywołane w Twoim sklepie Shopify, webhook wysyła automatyczne powiadomienie do zdefiniowanego adresu URL. Dzięki temu można automatycznie reagować na różne zdarzenia w sklepie, np. aktualizując magazyn, wysyłając powiadomienia e-mail czy generując raporty.

Rodzaje Shopify Webhooks 

Shopify oferuje wiele różnych rodzajów Shopify webhooks, które umożliwiają monitorowanie różnych zdarzeń w sklepie Shopify. Poniżej prezentujemy jedne z najbardziej powszechnych Shopify webhooks: 

 1. Orders (Zamówienia):
  • orders/create – Wysyłany po utworzeniu nowego zamówienia.
  • orders/paid – Wysyłany po opłaceniu zamówienia.
  • orders/updated – Wysyłany po aktualizacji informacji o zamówieniu.
 2. Products (Produkty):
  • products/create – Wysyłany po utworzeniu nowego produktu.
  • products/update – Wysyłany po aktualizacji produktu.
 3. Customers (Klienci):
  • customers/create – Wysyłany po utworzeniu nowego klienta.
  • customers/update – Wysyłany po aktualizacji danych klienta.
 4. Carts (Koszyki):
  • carts/create – Wysyłany po utworzeniu nowego koszyka.
  • carts/update – Wysyłany po aktualizacji koszyka.
 5. Payments (Płatności):
  • checkouts/create – Wysyłany po utworzeniu nowego procesu płatności.
  • checkouts/update – Wysyłany po aktualizacji procesu płatności.
 6. Inventory (Stan magazynowy):
  • inventory_levels/update – Wysyłany po aktualizacji stanu magazynowego produktu.

Jak działają Shopify Webhooks?

To, jak działają Shopify webhooks można omówić w czterech krokach:

 1. Rejestracja webhooka: Najpierw musisz zarejestrować webhook w panelu administracyjnym Shopify, określając typ zdarzenia, na które chcesz reagować, oraz adres URL, na który ma zostać wysłane powiadomienie.
 2. Wywołanie zdarzenia: Gdy zdarzenie, na które nasłuchuje webhook, wystąpi w Twoim sklepie (np. nowe zamówienie), Shopify wyśle żądanie HTTP POST na zarejestrowany adres URL z informacjami dotyczącymi zdarzenia.
 3. Przetworzenie zdarzenia: Serwer na adresie URL odbierze żądanie webhooka i przetworzy otrzymane dane. Możesz zaimplementować logikę biznesową, która reaguje na dane zdarzenie, np. aktualizując stan magazynowy, wysyłając e-mail potwierdzający zamówienie, generując raporty itp.
 4. Odpowiedź: Po przetworzeniu danych zdarzenia, Twój serwer może zwrócić odpowiedź HTTP do Shopify, potwierdzając otrzymanie zdarzenia. Shopify powtarza wysyłanie webhooka w przypadku, gdy nie otrzyma odpowiedzi zwrotnej lub otrzyma błąd.

Zaawansowane funkcje webhooków Shopify

Oprócz podstawowej funkcjonalności, Shopify zapewnia również również zaawansowane funkcje webhooków Shopify,, które pozwalają na bardziej elastyczne i złożone integracje – to m.in. automatyzacja Shopify webhooks, filtrowanie, retry on failure (ponowienie próby w przypadku błędu, limit ilości webhooks, zabezpieczenie przed powtarzaniem). 

Praktyczne przykłady użycia Shopify Webhooks 

O Shopify webhooks można przekazać wiele teoretycznych informacji, ale to praktyczne przykłady użycia Shopify webhooks pokazują, jak wykorzystać je w ‘codziennym życiu’ sklepu Shopify: 

 1. Aktualizacja stanu magazynowego:
  • Wykorzystując webhook inventory_levels/update, możesz automatycznie aktualizować stan magazynowy w systemie zewnętrznym lub w innych integracjach, np. w systemie do zarządzania magazynem.
 2. Wysyłanie powiadomień e-mail po złożeniu zamówienia:
  • Za pomocą webhooka orders/create możesz automatycznie wysyłać potwierdzenia zamówienia do klientów po złożeniu zamówienia.
 3. Aktualizacja danych klienta w systemie CRM:
  • Za pomocą webhooka customers/update możesz automatycznie aktualizować dane klienta w zewnętrznym systemie CRM.
 4. Aktualizacja produktów w systemie zewnętrznym:
  • Wykorzystując webhooki products/create i products/update, możesz automatycznie aktualizować informacje o produktach w zewnętrznym systemie, np. systemie do zarządzania produktami.
 5. Generowanie raportów sprzedaży:
  • Możesz wykorzystać webhooki związane z zamówieniami, takie jak orders/create, orders/paid lub orders/updated, do automatycznego generowania raportów sprzedaży lub do aktualizacji danych w systemie do analizy sprzedaży.

Te przykłady pokazują, jak można wykorzystać Shopify Webhooks do automatyzacji procesów biznesowych w sklepie internetowym i integracji z zewnętrznymi aplikacjami lub systemami. Zastosowanie Shopify Webhooks jest szerokie. 

Różnice między Webhooks a tradycyjnymi API

Jeśli chodzi o różnice między Webhooks a tradycyjnym API, to w pierwszej kolejności należy pamiętać, że są to dwie różne metody integracji pomiędzy systemami. 

Tabela poniżej prezentuje główne różnice między webhooks a tradycyjnym API: 

WebhooksTradycyjne API
Asynchroniczna komunikacja:Webhooki działają asynchronicznie, co oznacza, że są inicjowane przez zdarzenia w systemie (np. nowe zamówienie) i wysyłają powiadomienia do zarejestrowanych adresów URL.Synchroniczna komunikacja:Tradycyjne API działa synchronicznie, co oznacza, że żądania muszą być inicjowane przez klienta w celu uzyskania odpowiedzi.
Jednokierunkowa komunikacja:Webhooki działają w jednym kierunku – od nadawcy (np. Shopify) do odbiorcy (Twojego serwera).Dwukierunkowa komunikacja:Tradycyjne API umożliwia dwukierunkową komunikację, gdzie klient może wysyłać żądania do serwera i otrzymywać odpowiedzi.
Reaktywne podejście:Webhooki są reaktywne, co oznacza, że informacje są przesyłane tylko wtedy, gdy zachodzi określone zdarzenie, na które webhook nasłuchuje.Proaktywne podejście:Klient musi proaktywnie wysyłać żądania do serwera w celu uzyskania informacji.
Brak żądań odpytujących (polling):Nie ma potrzeby regularnego odpytywania (polling) serwera w celu sprawdzenia czy są nowe dane. Webhooki informują o nowych zdarzeniach bez konieczności stałego sprawdzania.Żądania odpytujące (polling):W przypadku tradycyjnych API klient musi regularnie odpytywać serwer w celu sprawdzenia czy są nowe dane lub zdarzenia.

W zależności od potrzeb projektu, jedno lub drugie rozwiązanie może być bardziej odpowiednie i korzystne. Webhooki są szczególnie przydatne, gdy chcesz reagować na zdarzenia w czasie rzeczywistym i unikać niepotrzebnego odpytywania serwera. Tradycyjne API są bardziej odpowiednie, gdy potrzebujesz regularnie pobierać lub wysyłać dane bez czekania na zdarzenia.

Jakie korzyści daje Shopify Webhooks? 

To, jakie korzyści daje Shopify Weebooks i ich wykorzystanie można odnieść w dużej mierze do zwiększenia efektywności sklepu i automatyzacji procesów biznesowych. Główne korzyści to: 

 • Automatyzacja procesów: Webhooki pozwalają na automatyczne reagowanie na różne zdarzenia w sklepie internetowym, co eliminuje konieczność ręcznego monitorowania
 • Reakcja w czasie rzeczywistym: Dzięki webhookom można reagować na zdarzenia w czasie rzeczywistym
 • Integracja zewnętrznych aplikacji: Webhooki umożliwiają integrację zewnętrznych aplikacji lub systemów, co pozwala na synchronizację danych między różnymi platformami
 • Oszczędność czasu i zasobów: Automatyzacja procesów za pomocą webhooków pozwala zaoszczędzić czas i zasoby, które mogą być wykorzystane do innych zadań
 • Ponowienie próby w przypadku błędu: Shopify automatycznie próbuje ponowić wysłanie webhooka w przypadku błędu, co zapewnia niezawodność i ciągłość działania integracji

Jak skonfigurować Webhook na Shopify? 

Aby skonfigurować Webhook na Shopify konieczne jest wykonanie kilku kroków:

Krok 1 -> Zaloguj się do panelu Shopify

Krok 2 -> Settings 

Krok 3 -> Notifications 

Krok 4 -> Webhooks (na dole strony)

Krok 5 -> ‘Create webhook’ 

Krok 6 -> Konfiguracja webhook’a

Krok 7 -> ‘Save webhook’

Integracja Shopify z innymi narzędziami za pomocą webhooków

Integracja Shopify z innymi narzędziami za pomocą webhooków umożliwia automatyczne przesyłanie danych między sklepem Shopify a zewnętrznymi aplikacjami lub systemami. Oto kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować integrację za pomocą webhooków:

Krok 1 -> Zarejestruj webhook w panelu administracyjnym Shopify:

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego Shopify.
 2. Przejdź do sekcji “Settings” -> “Notifications”. 
 3. Kliknij przycisk “Create webhook”.
 4. Wprowadź adres URL, na który chcesz otrzymywać powiadomienia.
 5. Wybierz z listy zdarzenie, na które chcesz nasłuchiwać (np. orders/create, products/update, etc.).
 6. Kliknij przycisk “Save webhook”, aby zakończyć konfigurację.

Krok 2 -> Przetwórz otrzymane dane na serwerze:

 1. Skonfiguruj swój serwer lub aplikację, aby odbierał żądania webhooków z Shopify na wskazany adres URL.
 2. Przetwórz otrzymane dane zgodnie z Twoimi potrzebami. Możesz wykonać różne akcje w zależności od zdarzenia, na które nasłuchujesz.

Przykłady integracji:

Integracja z systemem CRM:

 • Gdy zostanie utworzone nowe zamówienie (orders/create), dodaj klienta do bazy danych CRM.
 • Gdy status zamówienia zostanie zaktualizowany (orders/updated lub orders/paid), zaktualizuj informacje o kliencie w CRM.

Integracja z systemem do zarządzania magazynem:

 • Gdy zostanie złożone nowe zamówienie (orders/create), zaktualizuj stan magazynowy produktów.
 • Gdy status zamówienia zostanie zaktualizowany (orders/updated lub orders/paid), zaktualizuj stan magazynowy w systemie.

Integracja z systemem do analizy danych:

 • Gdy zostanie złożone nowe zamówienie (orders/create), wygeneruj raport sprzedaży.
 • Gdy status zamówienia zostanie zaktualizowany (orders/updated lub orders/paid), zaktualizuj dane w raporcie sprzedaży.

Bez wątpienia Shopify Webhooks mogą pomóc zoptymalizować działanie sklepu internetowego, zwiększyć efektywność pracy oraz poprawić doświadczenie klienta.

5/5 - (1 vote)

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Treść wiadomości